Telefonická podpora od 08:00 do 17:00
Vzduchotechnika
Príjemná klíma v miestnosti jedným tlačidlom. Modulárna systémová technika Buderus pre ľahký nádych.

Izolované fasády a vzduchotesné okná bránia prirodzenej cirkulácii vzduchu. Dôsledkom je vlhký, dusivý a prašný vzduch v miestnosti.
Riešením je kontrolované vetranie priestoru – rekuperácia, ktorá zabezpečí príjemnú klímu so spätným získaním tepla.

Logavent HRV176

Centrálne riadené vetranie domácností

Logavent HRV176 sa vo vašom rodinnom dome efektívnym spôsobom postará o prívod čerstvého vzduchu. Integrovaný snímač automaticky prispôsobí režim vetrania vašim potrebám.

 • Efektívne a komfortné, vďaka integrovaným snímačom a veľkej miere spätného získavania tepla a vlhkosti
 • Flexibilná a rýchla inštalácia prostredníctvom variabilných vzduchových prípojok
 • Systémové riešenie zosúladené so zdrojom tepla Buderus, s jednotným dizajnom a obsluhou
 • Vysoký rozsah výkonu s objemovými prietokmi vzduchu až do 260 a 450 m³/h

Efektívna a komfortná výmena vzduchu

 • snímač na meranie teploty, vlhkosti a kvality vzduchu je integrovaný z výrobného závodu
 • automaticky riadená výmena vzduchu
 • trieda energetickej účinnosti A+
 • veľká miera spätného získavania tepla a vlhkosti

Flexibilné plánovanie a rýchla inštalácia

 • variabilné vzduchové prípojky pre flexibilné plánovanie a rýchlu inštaláciu
 • inštalácia je možná aj v nižších miestnostiach

Zosúladené systémové riešenie

 • zosúladená kombinácia s tepelnými čerpadlami Buderus
 • kompaktné a modulárne systémové riešenie pre novostavbu
 • jednotnosť v dizajne a obsluhe

Vysoký rozsah vzduchového výkonu a tichá prevádzka

 • dve výkonové triedy s objemovými prietokmi vzduchu až do 260 a 450 m³/h
 • kvalitná a pevná konštrukcia zariadenia z EPP
 • spoľahlivá a tichá prevádzka vďaka efektívnym ventilátorom na jednosmerný prúd

Logavent HRV156 K

Efektívny systém riadeného vetrania domácnosti, ktorý automaticky zabezpečuje nepretržitý prívod čerstvého vzduchu. Presvedčí energeticky úspornou prevádzkou, kompaktnou konštrukciou a pohodlným ovládaním.

 • Mimoriadna energetická efektívnosť
 • Veľmi pohodlné ovládanie
 • Priestorovo úsporný systém

Priestorovo úsporný a nenápadný systém

Kompaktný systém riadeného vetrania domácnosti, ktorý je vhodný pre montáž na stenu alebo do zníženého stropu

Intuitívna regulácia

Obsluha pomocou štandardne dodávanej regulácie a/alebo regulácie s integrovaným snímačom vlhkosti (príslušenstvo)

Systémová ovládacia jednotka Logamatic BC400 ponúka široké možnosti nastavení pre vysoký komfort vetrania

Rekuperačné zariadenie a zdroj tepla môžete pohodlne ovládať aj pomocou aplikácie MyBuderus

Vysoká energetická účinnosť

Systém riadeného vetrania domácnosti so spätným získavaním tepla až do 93 %

Presvedčí nízkou spotrebou energie až do triedy energetickej účinnosti A+

Integrovateľný snímač vlhkosti bráni tvorbe plesní

Senzor HS/VS-A* pre súčasné meranie vlhkosti a prchavých organických látok (VOC) zabezpečuje efektívne vetranie podľa potreby

Dostupný aj priestorový snímač vlhkosti a CO2* pre vyššiu kvalitu vzduchu v referenčnej miestnosti

* Voliteľné príslušenstvo.

İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net