Telefonická podpora od 08:00 do 17:00
Základné typy fotovoltických elektrární
ON - GRID
Systém pripojený k elektrickej sieti

Najčastejšie používaný systém fotovoltických elektrární pre rodinné domy. Jeho princíp spočíva v tom, že vaša domácnosť je napojená na fotovoltickú elektráreň, ale súčasne aj na distribučnú sieť.

Hlavnou výhodou ON - GRID systému je, že vaša domácnosť je schopná čerpať elektrickú energiu z vlastnej elektrárne, ale aj zo siete. Keďže fotovoltická elektráreň nevyrába elektrickú energiu nepretržite, napríklad v noci alebo v zimných mesiacoch, keď je jej výkon nižší, v prípade nedostatku ste schopní čerpať zvyšok z distribučnej siete. V opačnom prípade, v letných mesiacoch, keď máte prebytok energie, tak nespotrebovanú elektrinu viete uložiť do virtuálnej batérie – poslať ju naspäť do siete. Takýmto spôsobom si v letných mesiacoch, predvyrobíte elektrinu a následne ju môžete v zimných mesiacoch, resp. v noci využívať pre svoju spotrebu.

Zúčtovanie prebieha raz ročne. Pri využití energie z virtuálnej batérie platíte len distribučný poplatok, ktorý tvorí približne polovicu ceny elektriny. Napriek tomu však šetríte približne polovicu ceny elektriny v prípade využívaní prebytkov z virtuálnej batérie. Vaša výsledná úspora je tak kombináciou priamo spotrebovanej elektriny z vašej elektrárne a spotreby z virtuálnej batérie.

OFF - GRID
Systém bez pripojenia
k distribučnej sieti

OFF - GRID je systém využívaný v prípadoch, kde nie je k dispozícii distribučná elektrická sieť ako sú chaty, samostatné domy, prípadne domácnosti, ktoré chcú byť sebestačné. Hlavným rozdielom je to, že oproti ostatným systémom potrebujete všetku vyrobenú elektrinu uložiť do akumulátorov. V prípade OFF - GRID systémov je podstatné veľmi dobre poznať spotrebu objektu a podľa toho navrhnúť celý systém

Výhody OFF - GRID systému sú hlavne sebestačnosť, nezávislosť od distribučnej siete, možnosť prevádzky v odľahlých územiach, maximálne využitie elektriny. Medzi nevýhody tohto systému môžeme zaradiť vstupnú investíciu, ktorá je podstatne vyššia oproti ON - GRID a HYBRDINÉMU systému kvôli vysokým cenám batérií a obmedzenú životnosť batérií.

HYBRIDNÝ SYSTÉM
Kombinácia ON - GRID a OFF - GRID

Najčastejšie používaný systém fotovoltických elektrární pre rodinné domy. Jeho princíp spočíva v tom, že vaša domácnosť je napojená na fotovoltickú elektráreň, ale súčasne aj na distribučnú sieť.

Hlavnou výhodou ON - GRID systému je, že vaša domácnosť je schopná čerpať elektrickú energiu z vlastnej elektrárne, ale aj zo siete. Keďže fotovoltická elektráreň nevyrába elektrickú energiu nepretržite, napríklad v noci alebo v zimných mesiacoch, keď je jej výkon nižší, v prípade nedostatku ste schopní čerpať zvyšok z distribučnej siete. V opačnom prípade, v letných mesiacoch, keď máte prebytok energie, tak nespotrebovanú elektrinu viete uložiť do virtuálnej batérie – poslať ju naspäť do siete. Takýmto spôsobom si v letných mesiacoch, predvyrobíte elektrinu a následne ju môžete v zimných mesiacoch, resp. v noci využívať pre svoju spotrebu.

Zúčtovanie prebieha raz ročne. Pri využití energie z virtuálnej batérie platíte len distribučný poplatok, ktorý tvorí približne polovicu ceny elektriny. Napriek tomu však šetríte približne polovicu ceny elektriny v prípade využívaní prebytkov z virtuálnej batérie. Vaša výsledná úspora je tak kombináciou priamo spotrebovanej elektriny z vašej elektrárne a spotreby z virtuálnej batérie.

Naše montáže

Chcete sa dozvedieť ešte viac?
Napíšte nám cez náš formulár a my vás budeme kontaktovať

Máte záujem o fotovoltickú elektráreň a chcete zistiť viac? Kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára a my vám radi poskytneme informácie ktoré vám umožnia využívať čistú energiu získanú z prírodných zdrojov. Naši odborníci vám radi pomôžu s plánovaním a návrhom solárneho systému, ktorý splní vaše požiadavky a zabezpečí úsporu nákladov na energiu. Nechajte nás pomôcť vám pri prechode na čistšiu energiu.

Kontaktujte nás ešte dnes!

Kontaktný formulár

    Adresa montáže*

    Preferovaná kontaktná metóda    İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
    Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net